REGISTREER
KEURMERK ONAFHANKELIJKE MONDZORG
GOED BELEID GEEFT GOEDE ZORG

VERBETER

de kwaliteit van zorg

Hoe doen uw collega´s het? Het KOM biedt een uniek platform waar u ontdekt en leert van elkaars praktijkervaring in de mondzorg.

VERRIJK

uw kennis en kunde

Diensten van het KOM bieden u professionele ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden gericht op uw behoeften.

 

VERBIND

op landelijk niveau

Of u nu een startende of ervaren tandarts bent, het omvangrijke KOM-netwerk staat elk moment tot uw beschikking.

KWALITEIT

DOELSTELLING

Wat zijn de belangen van patiënt en tandarts? Patiënten hebben recht op een kundige en betrouwbare tandarts. Voor zowel patiënt als tandarts is het van belang, dat het mondzorgbeleid solide is en getuigt van een visie.

Het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) staat voor een transparant beleid gericht op kwaliteit in de Nederlandse mondzorg.

KRITISCH

Kritische vragen die iedere tandarts zich zelf moeten stellen:

 • Wat vind ik van de invloed van de Nederlandse Zorgautoriteit?
 • Wat vind ik van de rol die een zorgverzekeraar speelt?
 • Heb ik invloed op het contract van een zorgverzekeraar?
 • Waar heeft de tandarts zijn kwaliteit aan te danken?
 • Moet iedereen dezelfde kwaliteit leveren?
Wij bieden een uniek platform
waar u ontdekt en leert van elkaars
praktijkervaring in de mondzorg.

DEELNEMEN

Wie kunnen deelnemen?

Heeft u een BIG-registratie om als bevoegd tandarts/specialist te werken? Onderschrijft u de beleidsvisie van de SOH en bent u het eens met de stellingen van het KOM? Accepteert u de algemene voorwaarden en het certificaat,  verbonden aan het KOM-register? Zo ja, dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden bij het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg!

Wat zijn de kosten?

Om ingeschreven te staan bij het KOM vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 555. Hiervoor ontvangt u van ons een factuur. Na betaling wordt u opgenomen in het KOM-register en ontvangt u het KOM-certificaat, KOM-schild en de KOM-insignespeld. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling en krijgt u toegang tot de dienstverlening van het KOM.

Wat zijn de voordelen?

Diensten van het KOM bieden u professionele ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden gericht op uw behoeften. Het KOM biedt een uniek platform waar u ontdekt en leert van elkaars praktijkervaring in de mondzorg. Of u nu een startende of ervaren tandarts bent, het omvangrijke KOM-netwerk staat elk moment tot uw beschikking.

Hoe kan ik aanmelden?

Om deel te nemen aan het KOM dient u zich eerst te registreren. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan en vul uw gegevens in. Nadat u het formulier heeft verzonden ontvangt u van ons meer informatie. U wordt in het KOM-register opgenomen en krijgt toegang tot onze dienstverlening wanneer u de jaarlijkse bijdrage heeft voldaan.

KOM QUOTES

Diensten van het KOM bieden
professionele ondersteuning
gericht op uw behoeften.

DIENSTEN

Naast het KOM-certificaat, waarmee de houder aangeeft een kwaliteitsbeleid voor te staan dat hem niet belemmert om de beste zorg te kunnen geven, biedt het KOM haar certificaathouders extra diensten aan. Diensten die voor elke tandarts belangrijk, voordelig of noodzakelijk zijn. Daarnaast brengt het KOM geselecteerde en door het keurmerk aanbevolen cursussen onder uw aandacht, zoals de Anterior Course 2016/2017.

KLACHTENREGELING

Het hebben van een klachtenregeling voor zorgverleners komt voort uit de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). Voordat de klachtenregeling wordt ingeschakeld moet patiënten de mogelijkheid worden gegeven om in gesprek te treden met de behandelaar om in eerste instantie te proberen tot een onderlinge oplossing te komen. Als blijkt dat patiënt en behandelaar er onderling niet uitkomen, kan de klachtenregeling worden ingeschakeld. Bent u patiënt en niet tevreden over de zorgverlening van uw tandarts, klik hier voor meer informatie.

PRAKTIJKOVERNAME

Voor de KOM-certificaathouders staan er verschillende specialisten gereed die aan de hoogste eisen voldoen. Hiervoor heeft de stichting KOM Triana Advies uitgekozen. Deze specialisten zijn actief op het gebied van praktijkovernames, praktijkfinancieringen en bedrijfsopvolging. Ook staan zij u desgewenst met raad en daad terzijde bij associaties, dissociatie en overige contractbesprekingen in uw praktijk of maatschap. Kenmerkend bij de advisering is de brede deskundigheid, de snelheid en de jarenlange ervaring in de medische wereld, dit alles vanuit een laagdrempelig en intensief contact.

JURIDISCHE HELPDESK

Als hulpverlener in de mondzorg komt u niet alleen in aanraking met de dingen die uw beroepsuitoefening betreffen. U zult ook te maken kunnen krijgen met diverse juridische aangelegenheden. Naast een klacht van een patiënt, kunt u ook geconfronteerd worden met personeelsproblematiek, zakelijke geschillen en problemen met zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Voor al dit soort zaken is het prettig iemand achter de hand te hebben die daarin is gespecialiseerd, toegankelijk is en het belang van het KOM-certificaat onderschrijft. Met een snel en accuraat advies kunnen veel toekomstige problemen worden voorkomen. Het eerste advies is voor elke KOM-certificaathouder geheel kosteloos en vrijblijvend. Voor meer informatie kunt hier klikken om contact met ons op te nemen.

AOV

Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet bepaalde risico’s dekken en is dus vaak noodzakelijk. Maar waar moet u nu precies op letten? Bent u op de hoogte van de grote verschillen in premiehoogte en acceptatiecriteria? De Stichting KOM heeft in samenwerking met Tandarts Support een AOV-arrangement ingericht. Hierdoor profiteert u als KOM-certificaathouder van de beste voorwaarden en de scherpste premie. Besparingen kunnen oplopen tot 40% van de meest gangbare AOV voor tandartsen. De meeste AOV-‘s zijn maandelijks opzegbaar. U kunt dus snel van het arrangement gebruik maken en duizenden euro’s aan premie besparen.

Voordelen op een rijtje:

 • Kwalitatief een van de beste verzekeringen
 • Premie voordeel oplopend tot 40%
 • Ruimere acceptatiecriteria
 • Keuze uit meerdere verzekeraars
 • Strenge kwaliteitsafspraken met verzekeraars
 • Snelle en betrouwbare service van hoogopgeleide adviseurs

Wilt u vergelijken?
Heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een aanbieding via uw adviseur of bank ontvangen, dan kunt u deze gratis (waarde €149,-) laten vergelijken met het KOM/TS-arrangement. Scan uw polis of offerte en verstuur deze per e-mail naar info@komnederland.nl. Vermeld daarbij: Polischeck voor het KOM, uw naam en telefoonnummer. Binnen 3 dagen weet u het verschil! Voor meer informatie over het AOV-arrangement kunt u deze brochure downloaden.

ADMINISTRATIE

Triana Advies kan voor KOM-certificaathouders de jaarstukken verzorgen, de belastingaangifte regelen en of de boekhouding doen, die aan de hoogste eisen voldoen. De kosten van die service vanwege ervaring en expertise liggen beduidend lager. Triana Advies heeft 10 jaar ervaring in het verwerken van administraties binnen de mondzorg. De dienstverlening richt zich zowel op startende tandartsen als op gevestigde tandartsen.

Startende tandartsen kunnen advies inwinnen bij het opstarten van hun praktijk voor wat betreft de fiscale en financiële aspecten. Bovendien kan Triana Advies ook zorgen voor:

 • het begeleiden bij het opstellen van (notariële) aktes
 • het opstellen van prognoses
 • het begeleiden van zakelijke kredietaanvragen (indien gewenst hypotheek, persoonlijke lening of een andere kredietvorm)
 • de volledige salarisadministratie

U kunt hier klikken om contact met ons op te nemen en een vrijblijvende offerte aan te vragen.

VERZUIM VERZEKERING

Als betrokken werkgever is het verstandig om bepaalde werknemers risico’s te verzekeren. Doet u dit niet dan kan een zieke werknemer u als praktijkhouder een hoge financiële schade opleveren. Doorbetalen van het salaris, kosten van vervanging en mogelijk verlies van omzet zijn hier voorbeelden van.

Een pakket aan goede personeelsverzekeringen (ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en Arbo-dienst) zijn vaak noodzakelijk. Maar waar moet u nu precies op letten? Bent u op de hoogte van de grote verschillen in premiehoogte en acceptatiecriteria? De Stichting KOM heeft in samenwerking met Tandarts Support een personeels-arrangement ingericht. Hierdoor profiteert u als KOM-certificaathouder van goede voorwaarden en een scherpe premie bij meerdere verzekeraars.

Besparingen kunnen oplopen tot 40%. De meeste personeelsverzekeringen zijn jaarlijks opzegbaar. U kunt dus snel van het arrangement gebruik maken en honderden euro’s aan premie besparen.

Voordelen op een rijtje:

 • Kwalitatief de beste verzekeringen
 • Premie voordeel oplopend tot 40%
 • Keuze uit meerdere verzekeraars
 • Wij werken vanuit een volmacht, hierdoor kunt u eenvoudig van verzekeraar wisselen op het moment dat dit financieel interessant is.
 • Betrouwbare service van hoogopgeleide adviseurs

Wilt u een aanvraag doen?
Als u nog geen regelingen voor uw personeel heeft dan kunt u hier klikken om contact met ons op te nemen voor een aanvraag. U kunt ook uw polis of offerte scannen en via e-mail versturen naar info@komnederland.nl. Vermeld daarbij: Polis-check voor het KOM, uw naam en uw telefoonnummer. Dan kunt u deze gratis (waarde €149,-) laten vergelijken met het KOM/TS-arrangement. Binnen 3 dagen weet u het verschil!

Startende of ervaren tandarts?
Het omvangrijke KOM-netwerk
staat altijd tot uw beschikking.

REGISTREER!

Deelnemen

Om deel te nemen aan het KOM dient u zich eerst aan te melden. Vul het aanmeldformulier in met uw gegevens en klik op ´Verzenden´. Nadat u het formulier heeft verzonden ontvangt u van ons een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding. U wordt in het KOM-register opgenomen en krijgt toegang tot onze dienstverlening wanneer wij van u de jaarlijkse bijdrage hebben ontvangen.

Condities

De jaarlijkse KOM-kosten bedragen € 555. Hiervoor ontvangt u van ons een factuur. Na betaling wordt u opgenomen in het openbare KOM-register en ontvangt u het KOM-certificaat, KOM-schild en de insignespeld. Tevens valt u onder de KOM-klachtenregeling. Daarnaast krijgt u toegang tot de dienstverlening van het KOM.

Aanmeldformulier

Aanhef
Dhr.Mw.Drs.Anders

Is aan u een maatregel of bevel opgelegd op grond van de Wet BIG?

Hoe vaak hebben patiënten van u in de afgelopen 5 jaar een klacht over u ingediend in het kader van de wet Klachtrecht clienten zorgsector?

Hebt u ooit te maken gehad met het regionaal/centraal medisch tucht college?

Bent u geregistreerd bij de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening?

ONDERGETEKENDE heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden en gaat akkoord met de condities, spelregels en stellingen van het KOM.

103
Geregistreerden
62
Praktijken
7
Partners
100%
Kwaliteit

STELLINGEN

De tandarts die het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg voert onderschrijft de volgende stellingen:

 • Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat een tandarts op basis van zijn afgelegde beroepseed naar eer en geweten handelt.
 • Wanneer derden eisen stellen die een tandarts onder druk zetten, dan zal hij alles in het werk moeten stellen om er voor te zorgen dat hij zijn beroepseed kan nakomen.
 • De beleidsvisie van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening biedt ruimte om aan deze beroepseed voor 100% tegemoet te komen.
 • Een tandarts-patiëntrelatie komt uit vrije wil tot stand. De mate van vertrouwen is een maat voor de kwaliteit van de relatie.
 • Vertrouwen heeft alles te maken met onafhankelijkheid en een open communicatie.
 • Een KOM-tandarts wil het beste voor zijn patiënten en zal daarom alle medewerking verlenen om een eventuele klacht op te lossen. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is binnen de bestaande relatie, dan zal hij zich te allen tijde neerleggen bij een uitspraak van de daartoe ingestelde klachtenbehandeling.
 • De houder van dit certificaat stelt zich open voor een intercollegiaal toetsingsprogramma ten behoeve van de kwaliteit. Deze toetsing zal de klinische mondgezondheid betreffen in combinatie met het medisch dossier bij die patiënten die dat wensen of daar geen bezwaar tegen hebben.
Het KOM staat voor een
transparant beleid gericht
op kwaliteit in de mondzorg.

NIEUWS

Deze nieuwsbrief was een geslaagde 1 aprilgrap!

Dankzij de ruimte in de wet is het onder voorwaarden mogelijk om ruimte voor kwaliteit te scheppen. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa, mevrouw M. Kaljouw, had al eerder aangegeven dat de regelgeving daartoe voldoende ruimte biedt. De vlag kan eindelijk uit! Na intensief en langdurig overleg achter de schermen kan vanaf heden april 2017 experiment voor onbepaalde tijd van start gaan. Alleen KOM-tandartsen kunnen aan dit experiment deelnemen. Zij mogen dan hun beroep uitoefenen conform de beleidsvisie van de SOH. Met andere woorden: zij kunnen dan geheel naar eigen inzicht een behandelingsovereenkomst aangaan. Is de patiënt...
Lees meer

CONTACT

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie ontvangen over de dienstverlening van het KOM? Of hebt u na het bezoek aan onze website nog vragen? Wij ontvangen graag van u een e-mail! Vul het contactformulier in en klik op ‘Verzenden’, wij nemen dan spoedig contact met u op.

Stichting Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg
Burg. Van Nispen van Sevenaerstraat 21, 1251 KE Laren
t: +31 35 712 1036

Volg ons:

Contactformulier