DOELSTELLING KOM

Stichting Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg
*sinds 2016

Het KOM maakt zich sterk voor het onvervreemdbaar recht van tandartsen om samen met de patiënt de inhoud van de zorg te bepalen. De bepaling van de waarde ervan is dan ook ter beoordeling en conform de afspraak tussen de behandelend tandarts en de patiënt.

Het Keurmerk pleit daarom voor een regelgeving met ruimte daarvoor. De bestaande bepalingen – het resultaat van statistische gegevens die niets met de kwaliteit van zorg van doen hebben – zouden dan als referentie kunnen worden gebruikt.

Het KOM wil dat elke tandarts de ruimte krijgt om daarvan af te wijken op basis van zijn eigen medische verantwoordelijkheid.

De oplossing – referentietarieven

Het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg pleit voor een simpele oplossing: referentietarieven.

Regelgeving met ruimte

Nu is het zo geregeld dat partijen die in geen enkel opzicht de expertise hebben, noch verantwoordelijk zijn voor de diagnose en de uitvoering van de zorg – en ook geen persoonlijke betrokkenheid hebben bij die geleverde zorg – door middel van een algemene regelgeving vaststellen welke behandelingen wel en niet mogen en voor welke prijs dat zou moeten worden uitgevoerd.

Alle vastgestelde tarieven worden referentietarieven zodat zorgverzekeraars de vergoeding daarop kunnen baseren en tandartsen de mogelijkheid hebben om ervan af te wijken – uiteraard op basis van informed consent.

Het KOM zet zich in om dat zowel via de sociale kanalen als rechtstreeks aan de politiek kenbaar te maken.

Alleen samen kunnen we dit realiseren.

KEURMERK

Bij KOM Nederland zijn de allerbeste tandartsen aangesloten die samen met ons bestuur verantwoordelijkheid willen nemen voor een betere mondzorg, zonder de beperkingen die door de NZa en het Ministerie van VWS zijn opgelegd.

KOM Certificaat

Leden van het KOM ontvangen een KOM Certificering. Indien gewenst kunt u een muurplaat aanvragen, waaruit blijkt dat u een KOM tandarts bent.

Nieuws en webinars

Via de nieuws button blijft u op de hoogte van onderwerpen die spelen in de wereld van mondzorg en tandheelkunde. Als lid van KOM Nederland kunt u onze webinars volgen waarin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de mondzorg worden behandeld.

Symposium

Jaarlijks organiseren we voor u het befaamde KOM Symposium met sprekers uit de (inter)nationale mondzorg.

Collectieve voordelen

Als lid van KOM Nederland profiteert u van collectieve voordelen op verzekeringen en klachtenregelingen.

Lidmaatschap

Om de kosten van de campagne te funden, vragen wij de deelnemers een bijdrage van € 555 euro per jaar. Via deze link kunt u zich direct aanmelden.

Anbi

Via de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening SOH kunt u de activiteiten van het KOM steunen.
De SOH heeft ANBI status. Donaties en giften zijn aftrekbaar.