Werving & Selectie

Dat er een nijpend tekort is aan tandartsen, daarover is al veelvuldig gepubliceerd. Maar hoe zit dat met ondersteunend personeel voor uw mondzorgpraktijk?

Gezien het aantal vacatures voor tandartsassistenten, mondhygiënisten, praktijkmanagers en ander ondersteunend personeel is de conclusie gerechtvaardigd dat ook hier sprake is van een tekort. Of valt dat te kort misschien wel mee?

Als mondzorgpraktijk heeft u dezelfde kanalen ter beschikking voor de werving en selectie van uw medewerkers als andere organisaties. U kunt gebruikmaken van de (sociale) media, vacatures sites of specialistische bureaus die voor u de werving & selectie en eventueel verloning organiseren. Maar in een markt van schaarste doet altijd een ander economisch principe zijn intrede. Met andere woorden, het is lastig en tijdrovend om de juiste kandidaten te vinden en u betaalt daarvoor de hoofdprijs. Niet eens zozeer omdat het salaris van uw aankomende collega’s zo hoog ligt, maar omdat een beperkt aantal gespecialiseerde bureaus misschien een iets te dominante positie hebben en feitelijk de prijs van hun dienstverlening kunnen bepalen.

Voor alle KOM leden is Mondzorgsupport in het leven geroepen. Mondzorgsupport is een initiatief van ondernemers in de mondzorg met als doel praktijken te ondersteunen bij een efficiëntere bedrijfsvoering door slimmere inkoop.

Wij helpen u met het vinden van de juiste kandidaten. Dankzij onze backoffice zijn wij in staat om snel en efficiënt de juiste mensen te vinden.

De voordelen voor u op korte termijn:

  1. Sneller een reactie op uw openstaande vacature.
  2. Keuze uit geschikte voorgeselecteerde kandidaten.
  3. Keuze uit verschillende vormen van dienstverlening.
  4. Een schappelijke en transparante kostprijs.

Meepraten over de mondzorg?

Meld je aan op ons social platform.