WKKGZ

Wanneer u zich aansluit bij het KOM, kunt u gebruik maken van het WKKGZ collectief en de daarbij aangestelde klachtenfunctionaris. Deze functionaris adviseert en bemiddelt.

Vanaf 1 januari 2016 is de klachtenfunctionaris de belangrijkste persoon. Hij staat elke KOM-tandarts te woord bij de afhandeling van een klacht over behandeling, communicatie of bejegening. De geschillencommissie treedt pas op, nadat de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing heeft kunnen komen.

Let op: dit staat verder los van het KOM en dient u zelf te regelen. Wanneer u KOM deelnemer bent kunt u gebruikmaken van de korting. Wanneer u geen deelnemer meer bent en u toch gebruik wilt maken van deze regeling zal uw korting komen te vervallen.

Het klachtenbureau

Het KOM heeft speciaal voor haar leden een collectieve regeling bij een extern bureau afgesloten. Hier zijn kosten aan verbonden en dient men zelfstandig te regelen. Als KOM deelnemer kunt u gebruikmaken van de korting die daarvoor geldt.

Geschillencommissie

De wet eist een geschillencommissie die geheel onafhankelijk is. Deze ‘Geschillencommissie’ is door de minister van VWS goedgekeurd en voldoet aan de eisen van de Wkkgz 2016. Haar uitspraken tot een boete van maximaal €25.000 zijn bindend. Stuur een mail naar info@komnederland.nl voor extra informatie.

Meepraten over de mondzorg?

Meld je aan op ons social platform.