Wkkgz – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Klachtenregeling 2017 conform de nieuwe Wet kwaliteit, klachten  en geschillen zorg (Wkkgz)

1. De Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris staat elke KOM-deelnemer ten dienste.

Vanaf 1 januari 2017 blijft de klachtenfunctionaris de belangrijkste persoon bij de afhandeling van een klacht over behandeling, communicatie of bejegening. De klachtenfunctionaris adviseert en bemiddelt. De Geschillencommissie treedt pas op nadat de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing is kunnen komen.

2. De Klachtencommissie

Vanaf 1 januari 2017 is de formele uitspraak van de Klachtencommissie niet meer het eindpunt van een klachtenprocedure. De klager die zich niet kan vinden in de uitspraak van de klachtencommissie kan zich vanwege de nieuwe regeling eveneens wenden tot het KOM.

Op verzoek van de klager, tandarts of Klachtenfunctionaris kan de Klachtencommissie een onderbouwing meegeven van haar uitspraak ten behoeve van de Geschillencommissie.

3. De Geschillencommissie (verplicht)

De wet eist een Geschillencommissie die geheel onafhankelijk isHet KOM heeft daarom een collectief opgericht voor haar deelnemers.

Deze Geschillencommissie is door de minister van VWS goedgekeurd en voldoet aan de eisen van de Wkkgz 2017. De uitspraken tot een boete van maximaal € 25.000 zijn bindend.

Door uw deelneming aan het KOM, kunt u gebruik maken van de Klachtenfunctionaris en de Klachtencommissie en kunt u gebruik maken van de Geschillencommissie via KOM Nederland.

Indien de behandelaar er zelf niet uitkomt met de patiënt en bemiddeling via het kosteloze voorportaal van KOM Nederland ook niet tot een bevredigende uitkomst leidt, zal de casus worden voorgelegd aan onze Geschillencommissie. De kosten hiervan bedragen € 250 ex btw. Als finale mogelijkheid kan de klager/behandelaar zich wenden tot de Geschillencommissie. De kosten voor het in behandeling nemen van de klacht bedragen € 1500 ex btw. Dit bedrag is veelal gedekt via uw eigen beroepsaansprakelijksheidsverzekering. Check uw verzekering.

Deelname geschiedt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen kan uiterlijk vier weken voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.


Stuur een mail naar voor meer informatie.