WKKGZ

Wanneer u zich aansluit bij het KOM, kunt u gebruik maken van de WKKGZ en de daarbij aangestelde klachtenfunctionaris. Deze functionaris adviseert en bemiddelt.

Vanaf 1 januari 2016 is de klachtenfunctionaris de belangrijkste persoon. Hij staat elke KOM-tandarts te woord bij de afhandeling van een klacht over behandeling, communicatie of bejegening. De Geschillencommissie treedt pas op, nadat de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing is kunnen komen

Het Kom-klachtenbureau

Het KOM-klachtenbureau blijft alle klachten in behandeling nemen conform de oude klachtenregeling. Elke klacht zal gericht zijn op het direct oplossen van de klacht.

KOM Geschillencommissie

De wet eist een geschillencommissie die geheel onafhankelijk is. Deze ‘Geschillencommissie’ is door de minister van VWS goedgekeurd en voldoet aan de eisen van de Wkkgz 2016. Haar uitspraken tot een boete van maximaal €25.000 zijn bindend.