Wkkgz – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Als KOM deelnemer kunt u gebruik maken van het Wkkgz collectief en de daarbij aangestelde klachtenfunctionaris. Sinds januari 2016  adviseert en bemiddelt onze medewerker bij een klacht over de behandeling, communicatie of bejegening.

In het geval de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing is gekomen, treedt  een onderzoek door de Geschillencommissie in werking.

Het KOM heeft hiervoor een collectieve regeling bij een extern bureau afgesloten. Als KOM deelnemer krijgt u een speciale  korting.

De wet eist een geschillencommissie die geheel onafhankelijk is. Onze Geschillencommissie is door de minister van VWS goedgekeurd en voldoet aan de eisen van de Wkkgz 2016. Haar uitspraken tot een boete van maximaal 25.000 zijn bindend.

Stuur een mail naar voor meer informatie.