Kostprijsonderzoek en meer

Het is ruim tien jaar geleden en nu is het dan weer zover: het volgende kostprijsonderzoek komt er aan. Waarom en hoe?

Een stukje geschiedenis

In 2011 werd onze beroepsgroep gedwongen om met een experiment ‘vrije tarieven’ mee te doen.
Dit experiment kwam uit de koker van de overheid en niet van de KNMT of ANT.
Er zou een kostprijsonderzoek worden uitgevoerd als de beroepsgroep niet akkoord ging met dit experiment. Dit experiment had iets weg van een konijnenjacht. Ze werden vrijgelaten om niet te zeggen hun hok uitgeduwd om vervolgens neergeschoten te kunnen worden. Het experiment was dan ook nog niet begonnen of de media begonnen de tandarts als een grote geldwolf in de schijnwerpers te zetten. Einde experiment. Een morele en financiële schadepost voor de tandarts.

Het jaar daarop werden at random tandartsen aangewezen die cijfers moesten produceren aan de hand waarvan de overheid/NZa nieuwe tarieven kon berekenen.
Deze tandartsen moesten deze cijfers aanleveren veelal met behulp van hun accountant. Voor de gemaakte kosten konden zij zelf opdraaien. Uniforme tarieven bepalen aan de hand van gegevens van solopraktijken en grote groepspraktijken is natuurlijk vragen om moeilijkheden.
De resultaten werden zonder enig succes aangevochten.

KNMT en ANT zijn inmiddels bij elkaar gekropen. Zij kondigen het kostprijsonderzoek aan.
Zij zetten je er toe aan om er voor te zorgen dat je aan de kwaliteitseisen voldoet. Ze kunnen er niet voor zorgen dat de opleidingsduur niet wordt ingekort of dat ongeschoolden niet bevoegd mogen worden het werk van de tandarts over te nemen. Tandheelkunde wel of niet in het basispakket valt ook niet af te dwingen. Kortom, wat kunnen zij eigenlijk wel?

Alles staat in het teken van het geld: de tandarts minder, de hulpkrachten meer en iedereen afhankelijk van een alles bepalend systeem.

Het geld is sturend. Elke eis, elke verplichting moet worden nageleefd en dat kost geld.
Wie kunnen daaraan blijven voldoen als het systeem de tarieven uitknijpt en tandartsen tegen elkaar uitspeelt?

  • Wat gebeurt er met de integriteit van de behandelend tandarts onder deze druk?
  • Welke indicaties gaat hij dan stellen?
  • Hoe zorgvuldig blijft hij?
  • Wie of wat laat hij in de kou staan?
  • Wat gebeurt er met de grote praktijken die grote schulden hebben en wat met de kleine die geen schulden hebben?
  • Moeten die kleine vanwege de hoge eisen stoppen om de grote (met schulden) te redden?

Komt de KNMT op voor al die verschillende praktijken of komt de KNMT op voor het belang van de onafhankelijkheid van de tandarts?

KOM komt op voor het recht van de tandarts en van de patiënt met elkaar zowel de inhoud van de behandeling overeen te komen als de kosten.

Ga naar de vernieuwde website van de SOH en KOM dan kun je je er van overtuigen dat alleen SOH/KOM u en uw patiënt centraal stelt en zich niet opstelt als een verlengstuk van de overheid.

Hans Beekmans,
Voorzitter KOM