Nieuws

l’Histoire se repète?

Nieuws 12 augustus 2020

De geschiedenis wordt toekomst. Wat eens gebeurde gaat weer gebeuren, maar dan heftiger.

We moeten ons aan de regels houden en wie dat niet doet gaat op de bon.
Maar wie maakt die regels? Hoe komen die tot stand?
Dat zijn vragen die KOM stelt en die elke tandarts zou moeten stellen.

Met de komende fusie van KNMT en ANT is er straks slechts weer één partij. Die is dan medeverantwoordelijk voor die regels. Beide beroepsorganisaties hebben in feite dezelfde pet op: meelopen op de maat van de politiek. Ofwel: de ziel van de tandarts daaraan verkopen.

Hoe zal de mondzorg er dan gaan uitzien? Wie betaalt de rekening?

Elke tandarts zou zich moeten kunnen beroepen op zijn beroepseed. Maar wat stelt die voor als die ondergeschikt wordt gemaakt aan de ‘regels’? Sterker nog: Wat mag je als tandarts nog verwachten van een officiële belangenbehartiger die deze eed slechts nog symbolische waarde toekent en er dus geen fundamentele consequenties aan verbindt? 
Van het begin af aan heeft KOM de aandacht op de betekenis van die eed gevestigd. Voor zowel de KNMT als de ANT is KOM om die reden een doorn in het oog. Maar als het geld en het aandeel in de macht gesteld wordt boven de ethiek die het KOM voorstaat, zal dat de professie duur komen te staan.

Juist in deze CORONA-tijd wordt zichtbaar gemaakt wat er gebeurt als artsen moeten dansen naar het pijpen van de politiek: wijk je af dan ben je strafbaar, ook al heb je succes.

Betekent de beroepseed veel voor u? KOM dan naar ons minisymposium op 23 oktober a.s.. Daar zult u kennis nemen van hoe de mondzorg en haar rekening er anno toekomst uit gaat zien als we mee blijven lopen. Noteer nu alvast deze datum. U hoort later meer.

Zit u niet op zo’n toekomst te wachten? Sluit u dan aan bij het KOM. Een goed begin is het halve werk!

Hier een aantal links die de visie van KOM onderbouwen:
Visie SOH – https://www.sohnederland.nl/?s=visie
Onze missie – https://www.komnederland.nl/onze-missie/
Thema’s – https://www.komnederland.nl/themas/

Zie wat geld en politiek doen met de wetenschap
De duistere praktijken van de farmaceutische industrie. Dick Bijl en Ramon Bril –LINK 
De waardigheid van de arts gaat verloren bij zijn gehoorzaamheid aan de politiek.


Meepraten over de mondzorg?

Meld je aan op ons social platform.