Normaal factureren in plaats van frauderen

De prijzen van iedere behandeling is bepaald. Niet gebaseerd op kwaliteit of ervaring, maar op wat de overheid en de zorgverzekering vindt. Het KOM zet zich in voor de beste zorg voor iedere patiënt, ongeacht de prijs. Wij vinden het belangrijk dat iedere patiënt de zorg krijgt die hij verdient. En dat iedere tandarts de prijs daarvoor kan ontvangen die hij verdient.

Bij het KOM maken we ons sterk voor deze manier van factureren. Soms moeten tandartsen zich in de meest ingewikkelde bochten wringen om bepaalde zorgkeuzes te kunnen verantwoorden.

Een prijs moet gebaseerd zijn op ervaring, kennis en kwaliteit. En dat moet de tandarts zelf kunnen bepalen, het is tenslotte zijn eigen product. Zonder zich te moeten verantwoorden naar andere instanties, moet het mogelijk zijn om de beste zorg te kunnen geven.

Meepraten over de mondzorg?

Meld je aan op ons social platform.