Onafhankelijke mondzorg

Wij staan voor een onafhankelijke mondzorg, die los van het overheidsbeleid en beroepsverenigingen keuzes kan maken.

Het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg pleit voor minder regels en invloeden vanuit de overheid op de tandheelkunde. Zo willen we dat alle tandartsen hun eigen tarieven kunnen bepalen op basis van ervaring en zorg. Ook moet er andere honoreringsvormen worden toegestaan, zoals op basis van een overeengekomen begroting of de behandeltijd.

Door je aan te sluiten bij de KOM krijg je een sterkere positie met vele voordelen die verbonden zitten aan het keurmerk. Wij streven naar een volledig onafhankelijke mondzorg, waarin de tandartsen niet meer afhankelijk zijn van wat er wordt bepaald vanuit de overheid. Alleen samen kunnen we dit realiseren.

Meepraten over de mondzorg?

Meld je aan op ons social platform.