Mineralen en vitamines voor een gezonde mond

Beschrijving

Volgens de GPT-9 is de definitie van prosthodontics ‘The dental specialty pertaining to the diagnosis, treatment planning, rehabilitation, and maintenance of the oral function, comfort, appearance, and health of patients with clinical conditions associated with missing or deficient teeth and/or maxillofacial tissues by using biocompatible substitutes; comp, fixed prosthodontics, implant prosthodontics, maxillo-facial prosthetics, removable prosthodontic’s.

Mijn inzet voor het vakgebied heeft zich de laatste jaren ontvouwd in een bijdrage om het diagnostisch proces te ontrafelen in een methodiek die ik DSD heb genoemd, waarbij DSD een acroniem is voor dynamische systematische diagnostische methodiek: dynamisch, omdat factoren en cofactoren alsmaar veranderen gedurende het leven van onze patiënten, systematisch omdat er volgens een duidelijk stappenplan gewerkt wordt, wat uiteindelijk leidt tot een tandheelkundige diagnose.

Bij dit abductief, diagnostisch proces is het inschatten en vaststellen van de individuele risicoprofielen bij de patiënt van primordiaal belang. Dit zowel voor de behandeling als voor de achteraf te leveren nazorg. Bij het volgen van de juiste stappen wordt het stellen van een tandheelkundige diagnose een inzichtelijk proces. Tevens is het een handig communicatiemiddel, enerzijds richting de patiënt, die zo ook zijn eigen verantwoordelijkheid dient op te nemen, en anderzijds binnen het tandheelkundig team, waar elk teamlid zijn bijdrage kent. Op deze wijze komt de patiënt centraal te staan in het zorgproces en krijgt deze gerichte zorg op maat.

Deze methodiek is tevens een poging om de paradigmatische kaders waarbinnen wij functioneren te beschrijven.

In drie verschillende Webinars wordt deze methodiek beschreven en aan de hand van voorbeelden verduidelijkt.

Curriculum Vitae Stefan Meutermans

Stefan behaalde zijn tandartsdiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1996. Sinds 1998 voert hij in Hilvarenbeek samen met zijn enthousiast team van bevlogen medewerkers een algemene praktijk die uitgroeide tot een verwijspraktijk voor restauratieve tandheelkunde. Hij volgde intensieve bij- en nascholing in binnen- en buitenland alsook het 3-jarige CEPCD programma in Oisterwijk onder leiding van Jan Smeekens. Hier is hij nu gastdocent. In 2014 werd hij erkend door de NVVRT als restauratief tandarts en in 2015 door de EPA als prosthodontist. Stefan is lid van de NVVRT, EPA, DAED en AAP.