Oro-Myofunctionele Therapie

Beschrijving

Samenwerking tussen tandartsen, orthodontisten en logopedisten

Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de orale spieren.
In het algemeen geldt dat afwijkende mondgewoonten een verstoring van het evenwicht tussen de oro-faciale spieren veroorzaken, wat kan leiden tot een afwijkende fysionomie en morfologie. Afwijkende mondgewoonten waaronder mondademen, duimzuigen, speenzuigen etc. in combinatie met een afwijkend slikpatroon kan bijvoorbeeld leiden tot een sterke protrusie van het bovenfront. De tong duwt de front-elementen naar voren en de lippen, die bij het mondademen niet gesloten zijn, geven geen tegendruk. Het verkeerde gebruik van de spieren en het ontbreken van tegendruk leidt in dit geval tot een afwijkende vorm van de kaken en/of gebit. De functionele malocclusie is een feit. Als deze dan veranderd moet worden, ligt het voor de hand eerst de functie van de betrokken spieren te veranderen. Een multidisciplinaire samenwerking met tandartsen, orthodontisten en logopedist wenselijk voor een blijvend resultaat. Tandartsen en orthodontisten houden zich bezig met de vorm en morfologische afwijkingen van het gebit en logopedisten houden zich bezig met de functie van de oro-faciale spieren.

Curriculum Vitae Peter Helderop

Peter Helderop, logopedist. Na zijn studie logopedie aan de Leidse Hogeschool heeft hij zich in 1989 gevestigd als logopedist in Vlaardingen en vanaf 1991 in Monster, Poeldijk, Naaldwijk, Wateringen, ’s Gravenzande, De Lier en Honselersdijk. Een van zijn logopedie-praktijken is gevestigd in een tandartsenpraktijk. Hij heeft zijn aanvullende opleiding op het gebied van de oro-myofunctionele-, stem-, stotter-, spraak- en taaltherapie in zowel binnen- als buitenland opgedaan. Het grootste deel van de tijd is hij werkzaam in de logopedie-praktijk.
Daarnaast geeft hij lezingen OMFT en nascholingen Logopedie en Tandheelkunde. Hij is lid geweest van vele werkgroepen en commissies van de NVLF en de Arbeitskreis für Myofunctionelle Therapie in Duitsland. Hij heeft meegewerkt aan het ontwikkeling van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen van de KNMT. Tevens is hij (gast)docent op de ACTA te Amsterdam voor de Opleiding Kindertandheelkunde en voor de Academie Recontructieve Tandheelkunde te Beuningen.
Van 2002 tot 2012 was hij vicevoorzitter van het Verenigingsbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Vanaf 2012 tot en met 2017 was hij lid van de ledenraad van de NVLF.
Peter geeft al meer dan 25 jaar post HBO nascholingen Logopedie en Tandheelkunde OMF