The Dutch Prevention Concept

Beschrijving

Point of Care Diagnostiek van Parodontitis & Peri-Implantitis

Parodontitis heeft een multifactoriële etiologie met een paropathogene microflora als primaire aanjager van het proces. De genetisch bepaalde afweerreactie heeft grote invloed op het verloop van het ziekteproces en de hoeveelheid weefselschade. Diagnostiek richt zich traditioneel op het vaststellen van reeds opgelopen schade met verdiepte pockets, aanhechtingsverlies en bloeding na sonderen. De pocketsonde is hierbij het aangewezen instrument.
Bepalen van genetische aanleg is weliswaar mogelijk, maar geeft alleen een risico inschatting en hoeft niet te betekenen dat parodontitis ook daadwerkelijk optreedt. Ook bacteriologische testen kunnen een voorspellende waarde hebben, maar worden vooral toegepast om de therapeutische koers te bepalen.
Idealiter wil men over een testsysteem beschikken dat ziekteactiviteit vaststelt nog voordat weefselschade is opgetreden, niet invasief is en eenvoudig aan de stoel, point of care, is uit te voeren. Een nieuwe biochemische speekseltest, Periosafe, wordt geïntroduceerd voor snelle chairside diagnostiek en de potentie als screeningstest in de mondzorg, maar ook voor (para)medici wordt uitgebreid belicht. Op basis van de zelfde Periosafetest wordt de Implantsafe test ingezet voor vroegdiagnostiek van Peri-mucositis en Peri-implantitis.
Moleculaire tandheelkunde op basis van point of care testing op actief weefselafbraak, vast te stellen nog voordat het waarneembaar is, is anno 2019 heel goed mogelijk. Het opent een nieuw perspectief voor “personalized dentistry in private practice”.

Curriculum Vitae Peter van der Schoor

Born 23 August 1955.
General Practitioner since 1981, graduated from Free University of Amsterdam.
Since 1984 involved in implant dentistry. Experience > 30000 implants: surgically including all types of bone-management and prosthetics.
2009 awarded by the Queen of the Netherlands: Knight of the Class of Orange Nassau
Director Post Academic Trainingcenter Implacademy (www.implacademy.nl).
Speaker/lecturer National and International.
Investigator Trabecular Metal Implant.
Publications:
Immediate Loading of Trabecular Metal-Enhanced Titanium Dental Implants: Interim Results from an International Proof-of-Principle Study.
Clinical implant dentistry and related research (DOI 10.1111/cid.12127).
Surgery All at Once™: Socket preservation and immediate placement of an implant infected site in the anterior region – a Case Report (Quitessence Int).
Active Matrix Metalloproteinase-8 Point-of-Care (PoC)/Chairside Mouthrinse Test vs. Bleeding on Probing in Diagnosing Subclinical Periodontitis in Adolescents. Räisänen, I. T., Sorsa, T., van der Schoor, G.-J., Tervahartiala, T., van der Schoor, P., Gieselmann, D.-R., & Heikkinen, A. M. (2019). Diagnostics, 9(1), 34.
Point-of-Care/Chairside aMMP-8 Analytics of Periodontal Diseases’ Activity and Episodic Progression. Raisanen, I. T., Heikkinen, A. M., Siren, E., Tervahartiala, T., Gieselmann, D. R., van der Schoor, G. J., van der Schoor, P., Sorsa, T. (2018). Diagnostics (Basel), 8(4). doi:10.3390/diagnostics8040074.
The Ability of Quantitative, Specific, and Sensitive Point-of-Care/Chair-Side Oral Fluid Immunotests for aMMP-8 to Detect Periodontal and Peri-Implant Diseases; Alassiri, S., Parnanen, P., Rathnayake, N., Johannsen, G., Heikkinen, A. M., Lazzara, R., .Sorsa, T. (2018).
Dis Markers, 2018, 1306396. doi:10.1155/2018/1306396.
Member of:
Dutch Society of Dentistry
Dutch Society on Oral Implantology
Dutch Society on Periodontology
Dutch Society on Endodontology
Dutch Society on Prosthodontics
International Congress on Oral Implantologist (I.C.O.I.)
European Association of Osseointegration (E.A.O.)
Organizing in the Netherlands, several times a year, 2-5 day courses covering complete implant training: Implant Surgery, Bone Management, Prosthetic Rehabilitation.