We worden het meest verblind door de zaken die we het minst in twijfel trekken…

Beschrijving

Aan een faculteit geneeskunde worden jonge mensen opgeleid om het lichaam te kennen en te behandelen. Aan een faculteit psychologie worden jonge mensen opgeleid om de geest te begrijpen en te behandelen. De psychiaters dolen tussen de twee en kiezen om de zoveel tijd partij. Zodra iemand zich echter in de klinische praktijk begeeft, zowel die van (tand)arts als van klinisch psycholoog, houdt de opdeling niet lang stand. Ongeveer de helft van de klachten van een huisarts behoort tot de MUS-categorie, ‘Medically Unexplained Symptoms’ en het belangrijkste onderdeel van de menselijke psychologie is zonder twijfel het lichaam. De opsplitsing klopt niet. Elk dualisme is een ongelukkig huwelijk en wanneer de onvermijdelijke moeilijkheden opduiken, ontstaat er een pijnlijk pingpongspel over de schuldvraag. Deze vraagstelling is fout: een individu kunnen we beter beschouwen als een biopsychosociaal product van een groter geheel, zowel in de ruimte (maatschappelijk en ecologisch) als in de tijd (familiaal en epigenetisch). We zijn klaar voor een holistische visie. Aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt het belang van een correcte diagnose geduid.

Curriculum Vitae Stefan Meutermans

Stefan behaalde zijn tandartsdiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1996. Sinds 1998 voert hij in Hilvarenbeek samen met zijn enthousiast team van bevlogen medewerkers een algemene praktijk die uitgroeide tot een verwijspraktijk voor restauratieve tandheelkunde. Hij volgde intensieve bij- en nascholing in binnen- en buitenland alsook het 3-jarige CEPCD programma in Oisterwijk onder leiding van Jan Smeekens. Hier is hij nu gastdocent. In 2014 werd hij erkend door de NVVRT als restauratief tandarts en in 2015 door de EPA als prosthodontist. Stefan is lid van de NVVRT, EPA, DAED en AAP.