Zirkonia implantaten

Beschrijving

Het doel van dit Webinar is om de deelnemers een inleidend inzicht te geven in de mogelijkheden die er op dit moment zijn om te implanteren met volledig keramisch materiaal (zirconiumoxide). Het gebruikte implantaat systeem zal worden uitgelegd en er zullen een aantal casussen met beeldmateriaal worden besproken. Alle casuïstiek is afkomstig uit de praktijk van MP3 Tandartsen.

Curriculum Vitae Annemargriet Popma

Annemargriet Popma voltooide in 1984 haar studie tandheelkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en is sindsdien als zelfstandig tandarts werkzaam bij MP3 Tandartsen te Apeldoorn. Zij volgde diverse postdoctorale cursussen op het gebied van parodontologie, implantologie en biologische tandheelkunde in binnen- en buitenland. De laatste 10 jaar heeft zij zich toegelegd op behandelingen met keramische implantaten. Zij is een van de eerste Nederlandse tandartsen met de erkenning ‘Specialist keramische implantaten en biologische tandheelkunde’. Deze 2-jarige opleiding heeft zij in Zwitserland gevolgd in de Swiss BioHealth Clinic van Dr. Ulrich Volz en in december 2018 afgerond.